HPC INDUSTRIAL is een schoonmaakbureau dat werkt voor havenbedrijven